10%
 Nhẫn Bạc Hoa Sen Nhỏ - NB546  Nhẫn Bạc Hoa Sen Nhỏ - NB546
10%
 Nhẫn Bạc Balenciaga - NB539  Nhẫn Bạc Balenciaga - NB539

Nhẫn Bạc Balenciaga - NB539

675,000₫

750,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB534  Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB534
10%
 Nhẫn Bạc Cú Mèo - NB524  Nhẫn Bạc Cú Mèo - NB524

Nhẫn Bạc Cú Mèo - NB524

288,000₫

320,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Omanihum Nhỏ - NB523
10%
 Nhẫn Bạc Thái - NB488  Nhẫn Bạc Thái - NB488

Nhẫn Bạc Thái - NB488

468,000₫

520,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Thái Trơn - NB462  Nhẫn Bạc Thái Trơn - NB462

Nhẫn Bạc Thái Trơn - NB462

891,000₫

990,000₫