10%
 Nhẫn Bạc Nam Đá Đen - NB545  Nhẫn Bạc Nam Đá Đen - NB545

Nhẫn Bạc Nam Đá Đen - NB545

1,161,000₫

1,290,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Nam Xoay  - NB544  Nhẫn Bạc Nam Xoay  - NB544

Nhẫn Bạc Nam Xoay - NB544

675,000₫

750,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Nam Chrome Hearts - NB542  Nhẫn Bạc Nam Chrome Hearts - NB542

Nhẫn Bạc Nam Chrome Hearts - NB542

1,791,000₫

1,990,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB534  Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB534
10%
 Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB531  Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB531
10%
 Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB530  Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB530

Nhẫn Bạc Chrome Hearts - NB530

1,350,000₫

1,500,000₫

10%
 Nhẫn Bạc Tứ Linh - NB528  Nhẫn Bạc Tứ Linh - NB528

Nhẫn Bạc Tứ Linh - NB528

801,000₫

890,000₫