10%
 Charm Pandora Radio - CP122 Charm Pandora Radio - CP122

Charm Pandora Radio - CP122

243,000₫

270,000₫

10%
 Charm Pandora Nấm - CP121 Charm Pandora Nấm - CP121

Charm Pandora Nấm - CP121

288,000₫

320,000₫

10%
 Charm Pandora Đĩa Bay - CP119 Charm Pandora Đĩa Bay - CP119

Charm Pandora Đĩa Bay - CP119

378,000₫

420,000₫

10%
 Charm Pandora Bảng Màu - CP118 Charm Pandora Bảng Màu - CP118

Charm Pandora Bảng Màu - CP118

351,000₫

390,000₫

10%
 Charm Pandora Bút Chì - CP117 Charm Pandora Bút Chì - CP117

Charm Pandora Bút Chì - CP117

333,000₫

370,000₫

10%
 Charm Pandora Máy Bay - CP116 Charm Pandora Máy Bay - CP116

Charm Pandora Máy Bay - CP116

288,000₫

320,000₫

10%
 Charm Pandora Mặt Trăng - CP115 Charm Pandora Mặt Trăng - CP115
10%
 Charm Pandora Khỉ - CP114 Charm Pandora Khỉ - CP114

Charm Pandora Khỉ - CP114

288,000₫

320,000₫

10%
 Charm Pandora Cua - CP113 Charm Pandora Cua - CP113

Charm Pandora Cua - CP113

315,000₫

350,000₫

10%
 Charm Pandora BullDog - CP112 Charm Pandora BullDog - CP112

Charm Pandora BullDog - CP112

315,000₫

350,000₫

10%
 Charm Pandora Bò Sữa - CP111 Charm Pandora Bò Sữa - CP111

Charm Pandora Bò Sữa - CP111

261,000₫

290,000₫

10%
 Charm Pandora Voi - CP110 Charm Pandora Voi - CP110

Charm Pandora Voi - CP110

315,000₫

350,000₫

10%
 Charm Pandora Dreamcatcher - CP109 Charm Pandora Dreamcatcher - CP109
10%
 Charm Pandora Nôi - CP108 Charm Pandora Nôi - CP108

Charm Pandora Nôi - CP108

333,000₫

370,000₫

10%
 Charm Pandora Coffee - CP107 Charm Pandora Coffee - CP107

Charm Pandora Coffee - CP107

378,000₫

420,000₫

10%
 Charm Pandora Tháp - CP106 Charm Pandora Tháp - CP106

Charm Pandora Tháp - CP106

288,000₫

320,000₫

10%
 Charm Pandora Bọ Cạp - CP105 Charm Pandora Bọ Cạp - CP105

Charm Pandora Bọ Cạp - CP105

261,000₫

290,000₫

10%
 Charm Pandora Răng Nhỏ - CP104 Charm Pandora Răng Nhỏ - CP104

Charm Pandora Răng Nhỏ - CP104

261,000₫

290,000₫

10%
 Charm Pandora VaLi - CP103 Charm Pandora VaLi - CP103

Charm Pandora VaLi - CP103

351,000₫

390,000₫

10%
 Charm Pandora Quả Tạ - CP102 Charm Pandora Quả Tạ - CP102

Charm Pandora Quả Tạ - CP102

351,000₫

390,000₫

10%
 Charm Pandora - CP101 Charm Pandora - CP101

Charm Pandora - CP101

243,000₫

270,000₫

10%
 Lắc Bạc Bông Tuyết - LP051 Lắc Bạc Bông Tuyết - LP051

Lắc Bạc Bông Tuyết - LP051

531,000₫

590,000₫