Tài Khoàn Ngân Hàng

Techcombank

           Chủ TK: VU BAO LONG

           Số TK: 19022517821017

           Chi nhánh: Hai Bà Trưng 

Vietcombank

           Chủ TK: VU BAO LONG

           Số TK: 0021000241168  

           Chi nhánh: Hà Nội